Türkiye'deki Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Verilen Türk-İslam Bilim İnsanlarının İncelenmesi

  • Şahin İdin Mustafa Necati Ortaokulu
  • Yalçın Yalak Hacettepe Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Fen, Ders kitabı, Türk-İslam bilim insanları

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanan fen bilimleri dersi öğretim programları dikkate alınarak hazırlanmış ortaokul ders kitaplarında bilime katkı veren Türk-İslam bilim insanlarına yer verilme oranlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla 1994, 2000, 2005 ve 2013 ulusal fen öğretim programları çerçevesinde hazırlanan ortaokul ders kitapları doküman analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ders kitaplarında daha çok Batılı bilim insanlarına yer verildiği, Türk-İslam bilim insanlarına ise çok az yer verildiği ve bilime yapmış oldukları katkılardan yeterince bahsedilmediği belirlenmiştir. Türk-İslam bilim insanlarına daha fazla yer verilmesinin öğrencilerimizin bilim ve bilim insanı algılarını olumlu yönde etkileyeceği öneri olarak sunulmuştur. Çalışma sonunda bilime katkılar sunmuş bazı Türk-İslam bilim insanlarının yaptıkları çalışmaların Türkçe ortaokul fen ders kitaplarında nasıl yer verilebileceği ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2016-08-08
Nasıl Atıf Yapılır
İdin, Şahin, & Yalak, Y. (2016). Türkiye’deki Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Verilen Türk-İslam Bilim İnsanlarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 30(2), 37-52. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/52
Bölüm
Araştırma Makaleleri