Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi

  • Muzaffer Şimşek Milli Eğitim Bakanlığı
Anahtar Kelimeler: Müze, İlköğretim okulları, Müzecilik eğitimi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okullarda müzecilik eğitimi ile ilgili 1930-1940 yılları ile 2000- 2010 yılları arasındaki teftiş defterlerini karşılaştırma yolu ile inceleyerek bu alandaki değişme ve yenileşme çabalarını ortaya koymaktır. Araştırma, doküman analizine dayalı nitel bir çalışma olup, durum çalışması deseni kullanılarak yürütülmüştür. Veriler Afyonkarahisar il merkezi ile İlçe ve köylerindeki altı okuldan alınan teftiş defterlerinden elde edilmiştir. 1930-1940 ile 2000-2010 yılları arasında yapılan denetimler karşılaştırılmıştır. Elde edilen teftiş defterleri betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, Cumhuriyetin başlangıç yıllarında yaşanan müzecilik alanındaki yapısal eksiklikler giderilmiştir. Her iki dönemde de bu konu ile ilgili mevzuat yer almasına rağmen 1930-1940 döneminde üzerinde hassas olarak durulan müzecilik ve okullarda müzecilik eğitiminin 2000-2010 döneminde önemini kaybettiği ya da müzecilik eğitimine gereken değerin verilmediği anlaşılmaktadır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2016-05-08
Nasıl Atıf Yapılır
Şimşek, M. (2016). Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, 30(1), 21-30. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/46
Bölüm
Araştırma Makaleleri