İngilizce Yabancı Dil Bağlamında Dil Öğretimi Etkinliğini Artırmak İçin Mizah Kullanımı

  • Nahide Akalın International Burch University
  • Azamat Akbarov
Anahtar Kelimeler: Mizah, Mizahın faydaları, Mizah çeşitleri, Eğitim, İngilizce yabancı dil

Özet

Mizahın faydaları bilinmekle birlikte okutmanların yabancı dil eğitiminde mizah kullanım eğilimleri ve mizaha yönelik görüşleri merak konusudur. Bu yüksek lisans tezinde Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda çalışan okutmanların İngilizce öğretiminde mizahın fayda ve zararları hakkındaki düşünceleri, derste mizah kullanıp kullanmadıkları, hangi mizah öğelerini tercih ettikleri ve nedenleri, yeterli ve etkili mizah kullanma konusunda kendilerini yeterli görüp görmedikleri ve kendilerini nasıl geliştirdikleri incelendi. Bunun yanında ders materyallerinde mizah içeriğinin yeterliliği sorgulandı. Bu çalışmada temel nitel analiz yöntemi kullanıldı. Veriler 10 okutman görüşmesi ile toplandı. Elde edilen bulgulara betimsel analiz yöntemi uygulandı. Bu çalışmada öğretmenlerin tamamının İngilizce eğitiminde mizahın rolü hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları anlaşıldı. Okutmanlar mizahın psikolojik, sosyal ve kavramsal faydaları olduğunu ifade ettiler. Okutmanların çoğu derslerde mizah kullandıklarını fakat bunu yeterli görmediklerini, daha etkili mizah kullanımı için kendilerini geliştirmek istediklerini söylediler. Ayrıca en çok mizahi anlatım ve görsel mizah türünü tercih ettikleri saptandı. Ders materyallerinde mizah içeriklerinin yeterli olmadığı konusunda çoğunun hemfikir oldukları anlaşıldı.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Akalın, N., & Akbarov, A. (2015). İngilizce Yabancı Dil Bağlamında Dil Öğretimi Etkinliğini Artırmak İçin Mizah Kullanımı. Yaşadıkça Eğitim, 29(2), 11-24. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/41
Bölüm
Araştırma Makaleleri