İdeolojiler, Tutumlar ve Müfredat Değişimi: Öğretmenlerin Algılayışı

  • Tuba Nur Yıldırım Yanılmaz Birleşmiş Milletler
  • Ercan Kiraz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Eğitim ideolojileri, Öğretmen inanışları, Program geliştirme, Reform ve değişim

Özet

Bu çalışma eğitim ideolojilerinin öğretmenlerin eğitime yönelik algıları üzerindeki etkisi ve öğretmenlerin müfredat değişimine yönelik tutumlarını araştırmaktadır. Öğretmenlerin yeni müfredatın temel uygulayıcıları olduğu düşünüldüğünde sahip oldukları eğitim ideolojilerinin belirlenmesi ve güncel program değişikliğine yönelik düşüncelerinin ortaya çıkarılması önem kazanmaktadır. Çalışmanın katılımcıları ilk ve orta öğretim öğretmenleridir. Veri Eğitim İdeolojileri Envanteri ve Öğretmenlerin Değişime Katılım Envanteri olmak üzere iki araçla toplanmıştır. Çalışma sonuçları yeni müfredatın eğitim yaklaşımı ile öğretmenlerin sahip oldukları eğitim ideolojilerinin önemli ölçüde uyumlu oldugunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların önemli bir kısmında liberal eğitim ideolojilerine yönelik bir inanış olmasından dolayı eğitim ideolojileri ve müfredat değişimini kabullenme arasında belirgin bir farklılık olmamasına ragmen temelde muhafazakar eğitim ideolojilerine sahip öğretmenlerin müfredat değişimine yönelik inanışlarının araştırılması alanyazına önemli katkılar sağlayabilir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım Yanılmaz, T., & Kiraz, E. (2015). İdeolojiler, Tutumlar ve Müfredat Değişimi: Öğretmenlerin Algılayışı. Yaşadıkça Eğitim, 29(1), 13-32. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/36
Bölüm
Araştırma Makaleleri