Türk ve Amerikan Psikolojik Danışman Eğitimcilerinde Tükenmişlik Riski ve İş Doyumu

  • Dean W. Owen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs
  • Ayhan Demir Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Akademisyenlerde iş doyumu, Akademisyenlerde tükenmişlik, Psikolojik danışman eğitimcisi

Özet

Son elli yılda, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin rolleri ciddi biçimde evirilmiştir. Rol ve işlevlerdeki bu evrim ile etkililik, verimlilik, yeni ders verme yolları istenmesinde artış olmuş ve yükseköğretimin değişen isteklerine tepki verme gereği doğmuştur. Bu çalışmada Türk (n = 91) ve Amerikan (n = 90) psikolojik danışmanlar iş doyumu ve tükenmişlik riski açısından karşılaştırılmıştır. (n = 90). Online olarak yayınlanan bir ölçme aracıyla toplanan verilerle yapılan analizler iki grup arasında bazı farkların olduğunu göstermiştir. Bulgular, iki grup arasında iş doyumu açısından anlamlı farkların olduğu ve iş doyumu ile tükenmişlik arasında olumsuz ilişki olduğu doğrultusundadır. Bulgular tartışılarak, gelecek çalışmalar için doğurgular sunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2015-12-07
Nasıl Atıf Yapılır
Owen, D. W., & Demir, A. (2015). Türk ve Amerikan Psikolojik Danışman Eğitimcilerinde Tükenmişlik Riski ve İş Doyumu. Yaşadıkça Eğitim, 29(1), 1-12. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/34
Bölüm
Araştırma Makaleleri