Erken Dönemde Matematik Konuşmaları

Anahtar Kelimeler: Matematik Konuşmaları, Matematik Araştırmaları, Okul Öncesi Dönemde Matematik

Özet

İlkokulun başlangıcında çocukların matematik bilgisi arasında farklar mevcuttur. Bu farklılık okul öncesi dönemde çocukların maruz kaldıkları ev öğrenme çevresi ve okul öncesi eğitim kurumunda yaşadığı deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Hem ev hem de okul ortamında çocukların erken matematik öğrenmelerinde yetişkinlerle olan deneyimlerini anlamlandırmalarını sağlayacak matematiğe dair konuşmalar gerçekleşmektedir. Bu çalışma, matematik konuşmalarını ev ve okul bağlamında ele alarak araştırmacılara bütünsel bir çerçeve sunmaktadır. Çocukların sahip olduğu matematik becerilerini yordadığı vurgulanan matematik konuşmaları, çocukların matematik eğitiminde ortaya çıkan dezavantajlı durumları ortadan kaldırmaya yönelik bir yol olarak ele alınabilir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Aktaş Arnas, Y. (2012). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

Anders, Y., Rossbach, H. G., Weinert, S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S. ve von Maurice, J. (2012). Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. Early Childhood Research Quarterly, 27(2), 231-244.

Aslan, D. ve Aktaş Arnas, Y. (2015). The immediate impacts of preschool attendance on Turkish children’s mathematics achievement. Educational Studies, 41(3), 231-243.

Bailey, D. H., Siegler, R. S. ve Geary, D. C. (2014). Early predictors of middle school fraction knowledge. Developmental Science, 17(5), 775-785.

Blevins‐Knabe, B. ve Musun‐Miller, L. (1996). Number use at home by children and their parents and its relationship to early mathematical performance. Early Development and Parenting: An International Journal of Research and Practice, 5(1), 35-45.

Boonen, A. J., Kolkman, M. E. ve Kroesbergen, E. H. (2011). The relation between teachers' math talk and the acquisition of number sense within kindergarten classrooms. Journal of School Psychology, 49(3), 281-299.

Cannon, J. ve Ginsburg, H. P. (2008). “Doing the math”: Maternal beliefs about early mathematics versus language learning. Early Education and Development, 19(2), 238-260.

Carbonneau, K. J. ve Marley, S. C. (2015). Instructional guidance and realism of manipulatives influence preschool children's mathematics learning. The Journal of Experimental Education, 83(4), 495-513.

Clements, D. H. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 7(5), 270-275.

Çilingir Altıner, E. ve Dinç Artut, P. (2017). İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 1-19.

DeFlorio, L. ve Beliakoff, A. (2015). Socioeconomic status and preschoolers' mathematical knowledge: The contribution of home activities and parent beliefs. Early Education and Development, 26(3), 319-341.

Del Río, M. F., Susperreguy, M. I., Strasser, K. ve Salinas, V. (2017). Distinct influences of mothers and fathers on kindergartners’ numeracy performance: The role of math anxiety, home numeracy practices, and numeracy expectations. Early Education and Development, 28(8), 939-955.

Dockett, S. ve Perry, B. (2010). What makes mathematics play? MERGA 33: Shaping the future of Mathematics Education (s. 715-718) içinde. Fremantle: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Elliott, L. ve Bachman, H. J. (2018). SES disparities in early math abilities: The contributions of parents’ math cognitions, practices to support math, and math talk. Developmental Review, 49(3), 1-15.

Elliott, L., Bachman, H. J. ve Henry, D. A. (2019). Why and how parents promote math learning with their young children: A mixed-methods investigation. Parenting. Çevrimiçi ön yayın. doi: 10.1080/15295192.2019.1694830.

Erdoğan, S. Ç. ve Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik. Eğitim ve Bilim, 28(130), 32-40.

Fırat, Z. S. ve Dinçer, Ç. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin doğal matematiksel dil kullanımlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 895-914.

Gunderson, E. A. ve Levine, S. C. (2011). Some types of parent number talk count more than others: Relations between parents’ input and children’s cardinal‐number knowledge. Developmental Science, 14(5), 1021-1032.

Gürgah Oğul, İ. ve Aktaş Arnas, Y. (2016). Preschool children’s mathematical experiences in outdoor play. R. Efe, İ. Koleva, E. Atasoy ve İ. Cürebal (Ed.), Developments in Educational Sciences (s. 196-207) içinde. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Gürgah Oğul, İ, Aktaş Arnas, Y. ve Sarıbaş, Ş. (2019). Ebeveynler ve küçük çocukların evdeki etkileşimleri sırasında kullandıkları matematik kavramları. Ş. Çınkır (Ed.), VIth International Eurasian Educational Research Congress (s. 820-825) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Hamre, B. K. ve Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625-638.

Hojnoski, R., Polignano, J. ve Columba, H. L. (2016). Increasing teacher mathematical talk during shared book reading in the preschool classroom: A pilot study. Early Education and Development, 27(5), 676-691.

Huntsinger, C. S., Jose, P. E. ve Luo, Z. (2016). Parental facilitation of early mathematics and reading skills and knowledge through encouragement of home-based activities. Early Childhood Research Quarterly, 37(1), 1-15.

İvrendi, A. ve Wakefield, A. (2009). Mothers’ and fathers’ participation in mathematical activities of their young children. The 5th International Balkan Education And Science Congress Proceedings (s. 50–54) içinde. Edirne, Türkiye.

Jordan, N. C., Kaplan, D., Locuniak, M. N. ve Ramineni, C. (2007). Predicting first‐grade math achievement from developmental number sense trajectories. Learning Disabilities Research & Practice, 22(1), 36-46.

Kandır, A. ve Orçan, M. (2010). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Karslı, E. ve Allexsaht-Snider, M. (2015). Video-cued parental dialogs: A promising venue for exploring early childhood mathematics. Education and Science, 40(179), 217-240.

Kleemans, T., Peeters, M., Segers, E. ve Verhoeven, L. (2012). Child and home predictors of early numeracy skills in kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 471–477. doi:10.1016/j.ecresq.2011.12.004

Klein, A. ve Starkey, P. (1995). Preparing for the transition to school mathematics: The Head Start Family Math Project. P. Starkey (Oturum başkanı), School readiness and early achievement of impoverished children. The Society for Research in Child Development, Indianapolis, IN.

Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M. ve Hedges, L. V. (2006). Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk". Developmental Psychology, 42(1), 59-69.

LeFevre, J. A., Polyzoi, E., Skwarchuk, S. L., Fast, L. ve Sowinski, C. (2010). Do home numeracy and literacy practices of Greek and Canadian parents predict the numeracy skills of kindergarten children? International Journal of Early Years Education, 18(1), 55-70.

LeFevre, J., Skwarchuk, S.-L., Smith-Chant, B. L., Fast, L., Kamawar, D. ve Bisanz, J. (2009). Home numeracy experiences and children’s math performance in the early school years. Canadian Journal of Behavioural Science, 41(2), 55-66. doi: 10.1037/a0014532.

Levine, S. C., Suriyakham, L. W., Rowe, M. L., Huttenlocher, J. ve Gunderson, E. A. (2010). What counts in the development of young children's number knowledge? Developmental Psychology, 46(5), 1309-1319.

Magnuson, K. A., Sexton, H. R., Davis-Kean, P. E. ve Huston, A. C. (2009). Increases in maternal education and young children's language skills. Merrill-Palmer Quarterly, 55(3), 319-350.

Manches, A. ve O'Malley, C. (2016). The effects of physical manipulatives on children's numerical strategies. Cognition and Instruction, 34(1), 27-50.

Missall, K., Hojnoski, R. L., Caskie, G. I. ve Repasky, P. (2015). Home numeracy environments of preschoolers: Examining relations among mathematical activities, parent mathematical beliefs, and early mathematical skills. Early Education and Development, 26(3), 356-376.

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Niklas, F., Cohrssen, C. ve Tayler, C. (2016). Improving preschoolers’ numerical abilities by enhancing the home numeracy environment. Early Education and Development, 27(3), 372-383.

Özdemir, E. ve Üzel, D. (2011). Gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 332-343.

Parpucu, N. ve Erdoğan, S. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf uygulamalarında matematik dilini kullanma sıklıkları ile pedagojik matematik içerik bilgileri arasındaki ilişki. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 19-32.

Patton, M. M. ve Kokoski, T. M. (1996). How good is your early childhood science, mathematics, and technology program? Strategies for extending your curriculum. Young children, 51(5), 38-44.

Praet, M., Titeca, D., Ceulemans, A. ve Desoete, A. (2013). Language in the prediction of arithmetics in kindergarten and grade 1. Learning and Individual Differences, 27(5), 90-96.

Purpura, D. J. ve Reid, E. E. (2016). Mathematics and language: Individual and group differences in mathematical language skills in young children. Early Childhood Research Quarterly, 36(3), 259-268.

Ramani, G. B., Rowe, M. L., Eason, S. H. ve Leech, K. A. (2015). Math talk during informal learning activities in Head Start families. Cognitive Development, 35(3), 15-33.

Rogoff, B. (1998). Cognition as a collaborative process. W. Damon (Ed.), Handbook of child psychology (5. bs., Cilt 2: Cognition, perception and language) (s. 679-744) içinde. New York: John Wiley and Sons.

Rudd, L. C., Lambert, M. C., Satterwhite, M. ve Smith, C. H. (2009). Professional development+ coaching= enhanced teaching: Increasing usage of math mediated language in preschool classrooms. Early Childhood Education Journal, 37(1), 63-69.

Rudd, L., Lambert, M., Satterwhite, M. ve Zaier, A. (2008). Mathematical language in early childhood settings: What really counts? Early Childhood Education Journal, 36(1), 75-80.

Sarama, J. ve Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York, NY: Routledge. doi:10.4324/9780203883785.

Saxe, G.B. (2004). Practices of quantification from a sociocultural perspective. K. A. Demetriou, ve A. Raftopoulos (Ed.), Developmental change: Theories, models, and measurement (s. 241–263) içinde. NewYork, NY: Cambridge University.

Seo, K. H. ve Ginsburg, H.P. (2004). What is developmentally appropriate in early childhood mathematics education? Lessons from new research. D. H. Clements, J. Sarama, ve A-M. DiBiase (Ed.), Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics education (s. 91-104) içinde. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Skwarchuk, S. L., Sowinski, C. ve LeFevre, J. A. (2014). Formal and informal home learning activities in relation to children’s early numeracy and literacy skills: The development of a home numeracy model. Journal of Experimental Child Psychology, 121, 63-84.

Son, S. H. ve Morrison, F. J. (2010). The nature and impact of changes in home learning environment on development of language and academic skills in preschool children. Developmental Psychology, 46(5), 1103-1118.

Sonnenschein, S., Metzger, S. R. ve Thompson, J. A. (2016). Low-income parents’ socialization of their preschoolers’ early reading and math skills. Research in Human Development, 13(3), 207-224.

Starkey, P. ve Klein, A. (2000). Fostering parental support for children's mathematical development: An intervention with Head Start families. Early Education and Development, 11(5), 659-680.

Starkey, P., Klein, A. ve Wakeley, A. (2004). Enhancing young children’s mathematical knowledge through a pre-kindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 99-120.

Stipek, D., Milburn, S., Clements, D. ve Daniels, D. H. (1992). Parents' beliefs about appropriate education for young children. Journal of Applied Developmental Psychology, 13(3), 293-310. doi: 10.1016/0193-3973(92)90034-F.

Susperreguy, M. I. ve Davis-Kean, P. E. (2016). Maternal math talk in the home and math skills in preschool children. Early Education and Development, 27(6), 841-857.

Trawick-Smith, J., Oski, H., DePaolis, K., Krause, K. ve Zebrowski, A. (2016). Naptime data meetings to increase the math talk of early care and education providers. Journal of Early Childhood Teacher Education, 37(2), 157-174.

Trawick-Smith, J., Swaminathan, S. ve Liu, X. (2016). The relationship of teacher–child play interactions to mathematics learning in preschool. Early Child Development and Care, 186(5), 716-733.

Tudge, J. R. ve Doucet, F. (2004). Early mathematical experiences: Observing young black and white children’s everyday activities. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 21-39.

Van Oers, B. (1996). Are you sure? Stimulating mathematical thinking during young children’s play. European Early Childhood Education Research Journal, 4(1), 71-87.

Van Oers, B. (2009). Emergent mathematical thinking in the context of play. Educational Studies in Mathematics, 74(1), 23–37.

Vandermaas-Peeler, M., Boomgarden, E., Finn, L. ve Pittard, C. (2012). Parental support of numeracy during a cooking activity with four-year-olds. International Journal of Early Years Education, 20(1), 78-93.

Vandermaas-Peeler, M., Westerberg, L., Fleishman, H., Sands, K. ve Mischka, M. (2018). Parental guidance of young children’s mathematics and scientific inquiry in games, cooking, and nature activities. International Journal of Early Years Education, 26(4), 369-386.

Weiland, C. ve Yoshikawa, H. (2013). Impacts of a prekindergarten program on children's mathematics, language, literacy, executive function, and emotional skills. Child Development, 84(6), 2112-2130.

Yayınlanmış
2020-03-15
Nasıl Atıf Yapılır
Gürgah Oğul, İrem, & Aktaş Arnas, Y. (2020). Erken Dönemde Matematik Konuşmaları. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 186-199. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341171
Bölüm
Derleme Makaleler