Fiziksel aktivite ve sağlık

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, pedometre, sağlık

Özet

Fiziksel aktivite ve sağlık doğrusal bir ilişki içerisindedir. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak makineleşmenin artış göstermesi insanların çalışırken daha az fiziksel çaba harcamasına ve dolayısıyla fiziksel aktivite seviyelerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bireylerin düzenli aralıklarla fiziksel aktivite seviyelerinin yapılacak olan değerlendirmelerle belirlenmesi gerekmektedir. Bireylerin fiziksel aktivite seviyeleri subjektif, objektif, kriter yöntemler ve pedometre yöntemiyle belirlenebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Dünya çapında meydana gelen ölümlerin en önemli beş sebebinden biri olan inaktivite probleminin küresel çapta ele alınması gerekmektedir. Toplum düzeyinde belirli kurumların liderliğinde bireylere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalar sonucunda bireylerin fiziksel aktivite seviyesine göre programlar düzenlenmelidir. Fiziksel aktivite seçimi seçimi yapılırken bireyin hangi yaş grubunda olduğu, cinsiyeti, vücut ağırlığı, boyu, içinde bulunduğu çevre şartları, fiziksel kapasitesi, bireyin herhangi bir sistemik hastalığının olup olmadığı ve bireyin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Düzenli yapılan fiziksel aktivite ile bireylerin birçok hastalıktan korunabildiği ve bireyin sağlıklı olma halinin sürdürülmesi üzerinde yadsınamaz kanıtlarının olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konulmaktadır. Sağlıklı olabilmek için bireylerin, kendi fiziksel kapasitelerine yönelik önerilen seviyelerde fiziksel aktivite yapmaları gerekmektedir.

Yayınlanmış
2021-08-17
Nasıl Atıf Yapılır
Azboy, Y. (2021). Fiziksel aktivite ve sağlık. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2), 140-144. https://doi.org/10.33308/2687248X.202132221