Spor salonunda spor yapan kişilerde gıda takviyesi kullanım durumunun saptanması

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, sporcu beslenmesi, spor salonu, gıda takviyesi

Özet

Amaç: Bu çalışma spor salonunda spor yapan kişilerin gıda takviyesi kullanım durumu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: İstanbul’da özel bir spor merkezinde 75 katılımcı ile 34 sorudan oluşan anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Anket verileri SPSS 24.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş olup verilerin değerlendirilmesinde frekans analizi, ortalama, minimum maksimum değer, standart sapma ve parametrik olmayan bulgular için Ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Gıda takviyesi kullanım durumuna bakıldığında; katılımcıların %65.3’ü kullanmadığını, %28’i sürekli kullandığını ve %6.7’si bazen kullandığını bildirmiştir. Gıda takviyesi kullanan kişilerin %50’si kas geliştirme, %19.2’si form tutma, %19.2’si yağ yakımı ve %11.5’i ise performans arttırma amacıyla gıda takviyesi kullanmakta olup, gıda takviyesi kullanan kişilerin %53.8’i protein tozu, %23.1’i dallı zincirli amino asit, %7.7’si aminoasit, %7.7’si kreatin, %3.8’i konguje linoleik asit ve %3.8’i L-karnitin kullandığı belirtilmiştir. Gıda takviyesi kullanan kişilerin %46.2’si spor eğitmeni, %34.6’sı kendi isteği ile %15.4’ü arkadaşı ve %3.8’i diyetisyen tarafından gıda takviyesi kullanımına yönlendirildiğini, gıda takviyesine ulaşımın %42.3’ünün internet, %23.1’inin eczane, %19.2’sinin spor eğitmeni ve %15.4’ünün mağaza yoluyla olduğu belirtilmiştir. Sonuç: Eğitim durumu ve gıda takviyesi kullanımı arasındaki ilişki anlamlı olduğu ve gıda takviyesi kullanımının eğitim seviyesi arttıkça arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Egzersiz çeşidi ve protein tozu kullanımı arasındaki ilişki ise anlamsız bulunmuştur.

 

Yayınlanmış
2020-12-19
Nasıl Atıf Yapılır
Oruç Güler, Özde, & Anul, N. (2020). Spor salonunda spor yapan kişilerde gıda takviyesi kullanım durumunun saptanması. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(2), 43-48. https://doi.org/10.33308/2687248X.202022178