0-6 ay süt çocuklarında inek sütü protein alerjisi varlığının değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, İnek sütü protein allerjisi, Süt proteini spesifik IgE

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı anne ve bebeklerin beslenmesi, alerji öyküsü ve bebekte var olan inek sütü protein alerjisi semptomlarını saptamaktır. Aynı zamanda, inek sütü protein alerjisi tanısı alan bebeklerde semptomların sıklığı ve aylık ağırlık kazanımları değerlendirilmektedir. Yöntem: Çalışma, İstanbul ilinde özel bir hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına 2018 yılı Ocak-Mart ayları arasında başvuran 0-6 aylık bebeği olan gönüllü 50 anne ile yapılmıştır. Katılımcılara, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket (28 soru) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmamızda 0-6 aylık süt çocuğunda inek sütü proteini alerjisi sıklığı %8 olarak belirlenmiştir. İnek sütü protein alerjisi bulunan bebeklerin tamamında kusma ve döküntü/egzema/atopik dermatit, %75’inde solunum güçlüğü öyküsü ve yarısında kanlı/mukuslu dışkı tespit edilmiştir. İnek sütü protein alerjisi tanısı alan bebeklerin yarısında pozitif aile alerji öyküsü gözlemlenmiştir. Süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra şikayet yaşayan annelerin bebeklerinde solunum güçlüğü öyküsü ve gastroözofageal reflü hastalığı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmaya katılan annelerin %84’ünün inek sütü protein alerjisi hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçlar: Süt çocukluğunda optimal büyüme ve gelişmeyi sağlamak, gereksiz eliminasyon diyeti ve beraberinde getirdiği besin yetersizliklerini önlemek için inek sütü protein alerjisi tanısı doğru ve özenle konulmalıdır.

Yayınlanmış
2019-12-20
Nasıl Atıf Yapılır
Düzgün, M., Yazıcı, B., Sevdin, S., & Kermen, S. (2019). 0-6 ay süt çocuklarında inek sütü protein alerjisi varlığının değerlendirilmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 7-11. https://doi.org/10.33308/2687248X.201912145