Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar

Anahtar Kelimeler: Geribildirim, Hemşirelik, İç hastalıkları, Klinik uygulama, Öğrenci

Özet

Amaç: Çalışma iç hastalıkları hemşireliği dersini almış öğrencilerin klinik uygulamalar sırasında yaşadıkları sorunları tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde iç hastalıkları hemşireliği dersini almış öğrenciler oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyip ulaşılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 162 öğrenciyle araştırma tamamlandı. Veriler literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan 30 soruluk anket formuyla toplandı. Verilerin değerlendirmesinde yüzdelik ve ki-kare testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %82.7’sinin kadın olduğu, %74.7’sinin hemşirelik mesleğini sevdiği ve %39.5’inin kendi isteğiyle bölümü seçtiği saptandı. Öğrencilerin %58’inin uygulamaya giderken stres yaşadıkları belirlendi. Öğrencilerin %50’den fazlası öğretim elemanı ve rehber hemşireleri rol model olarak gördüklerini belirtti. Uygulamada daha çok sorunların; malzemelere yeterince ve kolaylıkla ulaşamama (%75.3), görev dışı sorumluluk alma (%60.5) ve kendilerini yabancı hissetme (%58) nedenleriyle yaşandığı saptandı. Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrencilere göre diğer okullardan mezun olan (düz lise, Anadolu, lisans) öğrencilerin ‘hastanın öğrenciye karşı güven sorunu yaşaması’ istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu. Sonuçlar: Araştırma sonucunda klinik uygulamaya ilişkin belirlenen stres faktörlerinin ve karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözüm yollarına ilişkin iyileştirme çabalarının gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Yayınlanmış
2019-12-20
Nasıl Atıf Yapılır
Efil, S., Küçükakgün, H., Gül, E., & Kapıcı, M. (2019). Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 1-6. https://doi.org/10.33308/2687248X.201912142