Baş Editörden

  • Nazif Ekin Akalan

Özet

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi (Journal of Health and Life Science) sağlık ve sağlıkla ilintili tüm bilim dallarının yararlanabileceği uluslar arası standartlarda güvenilir ve çağdaş bilime katkı sağlayan nitelikte araştırma ve bilgi birikimiyle destekleyen bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yaşamın içinde var olan sağlıklı olma haline destek olacak güzel sanatlardan, iktisat’a, tıptan matematiğe, mimarlıktan, sağlık hukukuna tüm bilim dallarından özgün araştırma ve bilimsel tecrübe paylaşımına açıktır. Saygın ve tecrübeli editörlerimiz ve çok disiplinli çalışma geçmişi olan ve akademik faaliyetleri yüksek dergi hakemlerimiz sayesinde yaşamda sağlıklı olmaya dokunan tüm ulusal ve uluslararası araştırmacıları; nitel ve nicel orijinal araştırmalar, vaka sunumları, editöre mektup, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını  literatüre kazandırılmaları için İstanbul Kültür Üniversitesi sayesinde sağlanan bu ortak platforma gururla davet ediyoruz.

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Akalan, N. E. (2019). Baş Editörden. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1). Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/sybd/index.php/sybd/article/view/141