İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeyleri

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, Beslenme bilgisi, Öğretmen

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi durumlarını saptamaktır.

Yöntem: Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanmış bilgi formu kullanılmıştır. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri alınarak beden kütle indeksleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Örnekleme 150 öğretmen alınmıştır. Öğretmenlerin yaşlarının ortalama 37.3±5.73 yıl olduğu, çoğunluğun beslenme konusunda ders almadığı, %74.7’sinin ilkokul programlarındaki beslenme konularını yeterli bulmadıkları saptanmıştır. Yüzde 22’sinin halen sigara içtiği, %70.7’sinin hiç alkol kullanmadığı, yüksek oranda günde üç öğün yemek yediği, en çok atladıkları ana öğün yemeğinin öğle yemeği olduğu belirlenmiştir. Yüzde %86’sının ara öğün tükettiği, ara öğün seçenekleri arasında en çok tercih edilen besinin ise bisküvi olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin yüksek oranda yiyecek reklamlarından hiç etkilenmediği, %84.7’sinin ürünlerdeki etiket bilgilerini okumadığı bulunmuştur. Diyet ürünlerini tüketenlerin oranı %62.7 olup, en çok tercih ettikleri diyet ürünlerinin diyet kola ve kepek ekmeği olduğu, genel olarak fast food tüketiminin yaygın olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Toplumun eğitimi ve sağlığı gibi önemli konularda çalışan meslek gruplarındaki kişilerin beslenme bilgi durumlarının belirlenmesi önemlidir.

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Sakar, E., & Açkurt, F. (2019). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeyleri. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 30-36. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911134